Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung

Môi trường khác nhau và yêu cầu ứng dụng thực tế

Bây giờ tấm cao su ở khắp mọi nơi, nó là một loại vật liệu mới và nó có nhiều ưu điểm. Công ty có thể cung cấp tấm cao su cho các mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây, tôi muốn cho bạn biết về việc sử dụng các tấm cao su với tấm cao su khác nhau. Các tấm cao su có nhiều ứng dụng hơn. Các loại tấm cao su khác nhau được sử dụng trong các điều kiện làm việc khác nhau, nhưng không giống với môi trường và các yêu cầu ứng dụng thực tế. Các kỹ năng lựa chọn không giống nhau. Ví dụ, keo được sử dụng cho kỹ năng xây dựng tại chỗ có thể được làm tấm hoặc tấm cao su tự lưu hóa. Khi nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao, bình lưu hóa thường được sử dụng để lưu hóa tấm lưu hóa để cải thiện khả năng chịu nhiệt của tấm cao su. trên điều kiện thi công tấm cao su và điều kiện làm việc sâu hơn, đặc biệt là trên một số kỹ năng hữu ích hơn, đặc biệt là thời gian sửa chữa nhà máy nhiệt điện và khai thác ngắn hơn, nhu cầu cao su tấm mặc, sự lựa chọn lạnh tại chỗ kỹ năng gắn bó Nghiên cứu đã làm sâu sắc hơn, giảm đáng kể chi phí của công ty và cải thiện số lượng cuộc sống.